เวลาทำการ
  • จันทร – ศุกร์
    8.30 – 17.30 น.
  • วันเสาร์
    8.00 – 12.00 น.
  • ปิดทำการทุกวันอาทิตย์

ติดต่อเรา
โทร. 02-969-9199 , 02-969-8351-2
Fax : 02-969-9179
Email : contact@siamvarin.co.th
ที่อยู่
เลขที่ 4 ซ.รัตนาธิเบศร์ 32 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

คุณธรรมและจริยธรรมของเรา

1. เราจะร่วมกันใช้ความซื่อสัตย์ และยุติธรรม เป็นคุณธรรมประจำใจ
2. เรามีศักดิ์ศรีที่จะเลือก และกระทำบนพื้นฐานของความดีงาม ด้วยเหตุผล และจรรยาบรรณของเรา
3. เรารวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความกระตือรือร้น เพื่อสร้างงาน ชื่อเสียง สู่ความเป็นเลิศ
4. ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับเรา เราจะร่วมกันสร้างความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงาน ผสมผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อประสิทธิผลสูงสุด
5. เราจะให้บริการลูกค้า ด้วยความรวดเร็วประทับใจ เสมือนหนึ่งว่า “ ปัญหาของท่าน คือ ปัญหาของเรา ”


ผู้ว่าจ้าง