บริษัท สยามวรินทร์ นิติการ จำกัด

ผู้บริหาร

"เป็นบริษัทฯให้คำแนะนำการเคลียหนี้เสียเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ว่าจ้าง"

คุณพีระ  วัชรินทร์เสวี

กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และเป็นทนายความ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านงานบริหารหนี้สิน 23 ปี

คุณพรทิพา  วัชรินทร์เสวี

กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประสบการณ์ด้านงานบริหารหนี้สิน 23 ปี เป็นที่ปรึกษาสภาทนายความภาค 1 (ปี2556-2559)